1. Reklamační řád

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců, pokud není u zboží stanoveno jinak. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby vadou výrobku (jako je konstrukce či použité materiály). Reklamace je vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží.

 

7.3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jejich částí) způsobené jejich používáním. 

 

7.4. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu. Drobné odchylky od barevných odstínů nebo rozměrů zboží jsou dány rukodělným postupem výroby a považují se za přípustné, není tedy možné je považovat za reklamovatelnou vadu. Všechny zveřejňované údaje o výrobcích jako jsou rozměry, hmotnosti, design apod., plní pouze orientační účel a mohou se z důvodu ruční výroby mírně lišit.

 

7.5. Zjištěné vady výrobků nám prosím oznamte elektronickou poštou na adresu ( info@historical-armoury.com ), kde Vám sdělíme další postup. V případě zaslání reklamovaného zboží je důležité zboží náležitě zabalit (nejlépe původní obal) a zaslat nám ho na sdělenou adresu v emailu. Reklamované zboží nikdy nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato. Je také potřeba přiložit kopii dokladu o koupi.